Montažne tavanice bez podupirača Štampa

svetlog otvora između zidova <5,4 metara

 

Kanal StiroFert gredice je armiran i betorniran pre montaže na zidove.

StiroFert tavanice bez podupiračaBetoniranje ploče debljine 4cm izvodi se naknadno od običnog betona.