StiroFert krovne ravni Štampa
  • Pod nagibom >30o sa kontra letvama, letvama i daskama, bez klasične građe 
  • Sa običnim betonom u kanalima i kompozitnim lakim “EkoKeko” betonom, u ploči min. debljine 3cm
  • Iuzetne izolacije tavanice (K<0,3W/m2 oC).